Organisation

Swetic Sektion Fordonsbesiktnings organisationsdiagram

Tekniska Kommittéer

  • Kontrollbesiktning – Sammankallande Thomas Nilsson, Opus Bilprovning AB
  • Registreringsbesiktning och Enskilt Godkännande – Sammankallande
    Per-Anders Blommefors, Bilprovningen
  • IT – Sammankallande
  • ADR– Sammankallande Göran Ottosson, Opus Bilprovning AB
  • Kran & Lyft – Sammankallande Göran Ottosson, Opus Bilprovning AB
SWETIC_organogram