SWETICs förtjänstmedalj

SWETICs styrelse delar ut en förtjänstmedalj i samband med SWETICs höstmöte.

Vid 2014 års- och höstmöte delades förtjänstmedalj ut till Hans Andersson och Nils-Olof Hagberg.

Hans Andersson har jobbat inom provningsbranschen i mer än 40 år. Började sin bara på Tekniska Röntgencentralen, via olika konstellationer inom STK till VD för FORCE Technology Sweden AB. Hans Andersson har under lång tid varit aktiv inom SWETIC, både inom TK men också många år i organisationens styrelse där hans arbete varit värdefullt och respekterat. Bland annat var Hans var en av drivkrafterna bakom de KY-utbildningar som branschen startade, med en tvåårig utbildning av Inspektions- och Provningsingenjörer. Hans har alltid framfört sina åsikter, varit entusiastisk och noggrann vilket syns i det mesta som Hans engagerar sig i.

Nils-Olof Hagberg har en gedigen bakgrund inom olika grenar inom teknisk kontroll. Från ha arbetat som ingenjör inom maskinsäkerhet, provning inom kärnkraft och chef för verksamhet inom lyft och tryckbesiktning. Under 90-talet också verksam inom certifiering. De senaste närmare 15 åren har Nils-Olof verkat som VD för Inspecta i Sverige. Nils-Olof har varit verksam i SWETICs styrelse under en mängd år. Nils-Olof är högt respekterad för sin breda och djupa kunskap i ett brett fält av SWETICs verksamhetsområden. Nils-Olof har alltid bidragit med klokskap och strategiskt tänkande såväl till föreningen som till branschen som helhet.

Tidigare vinnare:

2006 Bo Sandström

2007 Jan Österberg

2010 Jan Olof Johansson

2011 Mats Linder

2012 Sven Severin

2013 inget pris delades ut detta år