Strålskyddsutbildningar

Anmälan till strålskyddsutbildning!

Strålskyddet är viktigt inom radiografering. SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) har därför utfärdat föreskrifter inom området som säger att alla laboratorier ska knyta till sig en strålskyddsexpert samt utbilda all sin personal som arbetar med radiografering. I föreskrifterna står vad utbildningen ska innehålla, hur lång den ska vara samt att den ska innehålla ett kunskapsprov. Det finns idag ett etablerat samarbete mellan de svenska provningslaboratorierna inom SWETIC för att upprätthålla detta. Vi har dessutom en gemensam strålskyddsexpert, Christer Hjalmarsson, som förutom att vi kan konsultera honom i strålskyddsfrågor även håller kurser för hela branschen.

Innan provningsingenjörer inom ett provningslaboratorium får börja arbeta med röntgen ska man ha genomgått en grundutbildning i strålskydd som är 2 dagar.

Efter 5 år ska man genomgå en repetitionsutbildning som är 1 dag. Denna ska också innehålla ett kunskapstest.

SSM föreskriver även om arbetsledare. Branschen tolkar detta som att varje lokalkontor ska ha en utbildad arbetsledare Arbetsledaren ska ha genomgått arbetsledarutbildning som är 1 dag. Denna läggs alltid i samband med repetitionsutbildningen så att de som är, eller vill bli arbetsledare kan stanna kvar och gå 2 dagar istället för en. De som är arbetsledare ska alltså gå repetitionsutbildningen var 5 år samt arbetsledartillägget, dvs. 2 dagars utbildning var 5:e år.

Anmälan till kurser

Strålskyddsutbildning – Grundkurs

Datum: 30-31 oktober 2017

Plats: Force Örebro

Anmälan till kursen den 30-31 okt gör du här.

Datum: 15-16 januari 2018

Plats: Force Örebro

Anmälan till kursen den 15-16 jan gör du här

Datum: 12-13 mars 2018

Plats: Force Örebro

Anmälan till kursen den 12-13 mars gör du här


Strålskyddsutbildning – Repetitionskurs

Plats: DEKRA i Solna

Datum: 22 november 2017

Anmälan till kursen den 22 nov gör du här.

Plats: Inspecta i Mölndal

Datum: 12 december 2017

Anmälan till kursen den 12 dec gör du här

Datum: 6 februari 2018

Plats: DEKRA Solna

Anmälan till kursen den 6 feb gör du här

Datum: 21 februari 2018

Plats: Inspecta Mölndal

Anmälan till kursen den 21 feb gör du här


Strålskyddsutbildning – Arbetsledarfördjupning

Datum: 13 december 2017

Plats: Inspecta Mölndal

Anmälan till kursen den 13 dec gör du här.

Datum: 7 feburari 2018

Plats: DEKRA Solna

Anmälan till kursen den 7 feb gör du här.


Vid frågor kontakta Jens Nyberg, DEKRA Industrial AB

jens.nyberg@dekra.com