Fordonsbesiktningsbranschen

Nästa medlems- och årsmöte med Fordonsbesiktningsbranschen är den 12 april 2018 på Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.