Faktablad om de nya besiktningsreglerna

Nästa år börjar nya besiktningsregler gälla. Den största förändringen är att den fasta besiktningsperioden på fem månader, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas.

Ladda ner Transportstyrelsens faktablad om de nya besiktningsreglerna.