Om oss

SWETIC – Swedish Association for Testing, Inspection and Certification är branschorganisationen för företag som arbetar med provning, besiktning, kontroll och certifiering.

Hos oss hittar du de ledande företagen i branschen! SWETICs medlemsföretag erbjuder expertis inom områden som mekanik, tryckkärl, maskiner, hissar, fordon, ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, livsmedel och informationssäkerhet samt certifiering av personer som är miljörevisorer, kvalitetsrevisorer och svetsare.

SWETICs års- och vårmöte

Den 6 april äger SWETICs års- och vårmöte rum på Teknikföretagen.

Branschrapport 2016

Hur bilbesiktningen bidrar till trafiksäkerhet, konsumentskydd och minskad miljöpåverkan – SWETICs branschrapport för 2016 finns nu tillgänglig att ta del av.

SWETICs broschyr

För att vi ska känna oss trygga

Utbildning

SWETIC TK Provning anordnar ett flertal utbildningar.

Besiktnings-branschen välkomnar regeringens besked om bilbesiktningen

Idag meddelade infrastrukturminister Anna Johansson (S) att regeringen inte kommer glesa ut intervallerna för kontrollbesiktning av personbilar och lätta fordon.

Förra hösten föreslog Transportstyrelsen i en utredning att bilar ska besiktigas mer sällan, ett förslag som mötte stark kritik från flertalet trafiksäkerhets- och miljöorganisationer.

 

Frågor och svar

Regeringens beslut om besiktning

Regeringen beslutade i dag om förordningsändringar som innebär att den nuvarande tidsintervallen för kontrollbesiktning av fordon i stort sett behålls.